Geautomatiseerde binnenscheepvaart

Een systeem, ontwikkeld met behulp van algoritmes, om voor schippers te voorspellen hoe hard ze kunnen/moeten varen om op de juiste tijd in de haven te zijn. Naast het voorspellende systeem moet een interface ontwikkeld worden die de koppeling maakt tussen het voorspellende systeem en de systemen aan boord van het schip om toe te werken naar het verder automatiseren van de (binnen)scheepvaart.

  • Thema: Logistiek.

Maak een afspraak

Indrukwekkende expertise bij Holland Partners.

Verwante projecten

Bewustwording rondom bouwplaatsactiviteiten

Sprint naar biobrandstof

Containertransport te water

DutchEnglish